Міські каналізаційні очисні споруди (КОС) включають в себе комплекс об’єктів механічної та біологічної очистки стоків, дренування (обезводнення) осаду стічних вод. Установлена пропускна спроможність міських очисних споруд – 22,8 тис.м3/добу.
Склад міських каналізаційних очисних споруд:
приймальна камера 1 шт.
решітки 5 шт.
пісколовки: вертикальні з круговим рухом води 2 шт.
пісколовки: горизонтальні 2 шт.
первинні радіальні відстійники діаметром 20 м 2 шт.
первинні радіальні відстійники діаметром 30 м 1 шт.
аеротенки 4 секції по 2 коридори
вторинні радіальні відстійники діаметром 20 м 2 шт.
вторинні радіальні відстійники діаметром 30 м 2 шт.
йоршовий змішувач 1 шт.
насосна станція освітлених вод 1 шт.
мулові майданчики 20 шт.
Склад міських каналізаційних очисних споруд, їх технічний стан характери-зуються показниками, наведеними в таблиці 14.
Очищені стічні води подаються двома напірними колекторами діаметром 500 мм, протяжністю 3 км, а потім канавою довжиною 3 км в прикордонну річку Західний Буг. Характеристика стічних вод, що надходять до міських каналізаційних очисних споруд,  наведеними в таблиці 15.
Каналізаційні очисні споруди (КОС) селища Благодатне потужністю 1,6 тис.м3/добу збудовані в 1962 році. В даний час щодоби ними очищуються біля 0,4 тис. м3. На очисні споруди каналізаційні стоки надходять двома самопливними керамічними колекторами діаметром 200 та 250 мм. В 2004-2005 рр. проведено реконструкцію очисних споруд: виведено з експлуатації  повністю замортизовані біофільтри, включено в роботу нові аеробний реактор (біоокислювач) та анаеробний реактор-усереднювач (денітрифікатор).
Очисні споруди селища Благодатне включають в себе:
приймальна камера 1 шт.
решітка 1 шт.
пісколовка 1 шт.
первинні радіальні відстійники 1 шт.
аеробний реактор 1 шт.
анаеробний реактор 1 шт.
повітродувка 1 шт.
мулові майданчики 3 шт.
Характеристика та стан міських каналізаційних очисних споруд (КОС)

Таблиця 14

 

Назва об’єктів

 

К-сть

Параметри Стан*  

Примітка

діаметр,

м

площа,

 м2

об’єм,

м3

буд.

частини

мех.

частини

електр.

частини

Проектна потужність 22800 м3/добу.
Споруджено у 1973-1992 р.
Технологічна лінія біологічної очистки
1. Приймальна камера 1 9,6 20 ++ ++
2. Решітки
будинок 1 61 104 ++ ++ (1)
будинок 1 26 356 + (2)
3. Пісколовкі
з круговим рухом води 2 6 53 74 ++ ++
горизонтальні 2 16.2 23 ++ +
4. Первинні радіальні відстійники 2 20 628 1 758 + +
1 30 707 1 978 ++ ++ ++
5. Аеротенки-змішувачі, двокоридорні 4 2 520 11 340 + ++ (3)
6. Вторинні радіальні відстійники 2 20 628 1 633 + +
2 30 1 413 3 674 ++ + +
7. Повітродувка 1 504 3 024 ++ ++ ++ (4)
8. Хлораторна*** 1 +
Технологічна лінія обробки осаду
1. Мулова насосна станція 1 + + ++
2. Мулоущильнювачі вертикальні** 3 6 85 382
3. Метантенки** 3 15 530 3 179
4. Мулові площадки (карта) 18 18 000 19 000 ++
5. Піскові площадки (карта) 10 2 000 1 600 +
Примітки:

На очисні споруди подаються стоки від КНС-1, 2, 3, 5 та від відомчої КНС

Існуюча продуктивність каналізаційних очисних споруд 8,0 тис. м3/добу

Матеріал споруд:  цегла, бетон та залізобетон

*)Добрий +++   Задовільний ++    Поганий +   Потребує негайного ремонту –

**) Споруди з незавершеним будівництвом

***) Споруди тимчасово вилучені з технологічного процесу

Загальна площа очисних споруд 27,87 га

(1)  три механічні решітки РУ-2

(2)  дві ручні решітки

(3) аератори – полімерні аератори типу АПКВ 120, довжиною  1024 м.

(4) повітродувки: компресори роторні типу  ВР 125-80/1,6 – 3 шт.

 

Характеристика стічних вод  міста  Нововолинська

Таблиця 15

 

Параметри (средньорічна за 2020 рік)

Концентрація, мг/л
завислі речовини (ЗР) ХСК БСК5 кисень азот амо-нійний нітрити нітрати фосфати
                 
Місце відбору проб
КОС, вхід 295,169 334,15 226,53  – 15,08 0,613 4,277 5,678
Аеротенки 58,28 7,26 1,1 10,54 4,41
КОС, вихід після вторинних відстійників 19,27 49,42 10,40 7,56 4,781 0,534 12,61 2,95
Річка Західний Буг 500 м нижче місця скидання очищених стоків 19,80 71,50 13,50  7,20 2,355 0,35 7,45 1,72
Ефект очистки
       Ефект очистки стоків по БСК5 95,41%
       після вторинних відстійників 95,36%
Визначення якості стічних вод
Постійні аналізи (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Контрольні аналізи (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
Примітки:

(1) Виконує лабораторія КОС

(2) Виконує екологічна інспекція. Повна назва “Управління екології та природних ресурсів у Волинській області”


Після очистки стічні води самотічною канавою подаються в річку Західний Буг.

Енергоспоживання системи каналізації та очистки стоків характеризу-ються показниками, наведеними в таблиці 16:

Таблиця 16

 

Назва

2020 рік
Енергоспоживання, кВт год./рік Продуктивність, м3/рік Питоме енерго-споживання,

кВт год./ м3

Система каналізації та очистки стоків 1953051
в т.ч.: перекачка стоків:

каналізаційні насосні станції (КНС)

471872 1983648 0,238
очистка стоків:

каналізаційні очисні споруди

1481179 2160354 0,686


Технологічний регламент експлуатації об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення підприємства “Нововолинськводоканал” визначається номенклатурою встановленого обладнання, використовуваних машин та механізмів, включає в себе роботи, обумовлені експлуатаційними документами, виробничими та технологічними інструкціями і встановлює порядок проведення цих робіт.


До складу регламентних робіт входять:
 • – регламентні заходи, пов’язані із експлуатацією водозабірних артезіанських свердловин;
 • – регламентні заходи, пов’язані з експлуатацією водопровідних та каналізаційних мереж;
 • – регламентні заходи, пов’язані із забезпеченням вимог охорони праці та техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт;
 • – регламентні заходи, по усуненню аварійних ситуацій.
Регламентні заходи, пов’язані з експлуатацією артезіанських свердловин
До обов’язків експлуатаційного персоналу, що обслуговує свердловини входить:
 • – спостереження та контроль за роботою та технічним станом артезіанських свердловин та встановленого на них обладнання;
 • – ведення обліку за кількістю піднятої води за допомогою лічильників;
 • – забезпечення заданих режимів роботи свердловин та обладнання;
 • – ведення експлуатаційної документації;
 • – технічне обслуговування та ремонт обладнання.
 В склад заходів по технічному обслуговуванню водозабірних свердловин входить замірювання статичних та динамічних рівнів води в них, вимірювання максимального напору, що створюється насосами, контроль за величиною струму, що споживається електродвигунами насосів.
Один раз на рік проводиться контрольна перевірка стану насосного обладнання, обсадних труб, визначається ступінь зношення обладнання, причини зміни дебіту свердловини і якості води.
Регламентні роботи по поточному та капітальному ремонтах
обладнання артезіанських свердловин

Таблиця 17

Поточний ремонт Капітальний ремонт
Перевірка стану свердловин, пробне відкачування води; заміна зношених деталей або всього насоса; перенабивка сальників, встановлення елек-родів вимірювання статичного та динамічного рівнів води; хлорування свердловини з метою знезараження води при незадовільних показниках бактеріологічного аналізу. Монтаж і демонтаж насосного обладнання; обстеження технічного стану свердловини, обсадних труб; чистка стінок обсадних труб і фільтрів; при необхідності кріплення свердло-вини новими колонами обсадних труб; віднов-лення продуктивності свердловини з викорис-танням методу торпедування, чи обробки фільтрів соляною кислотою; цементація затруб-ного чи міжтрубного простору, або розбурюван-ня цементної пробки; ремонт насосного обладнання.
Регламентні заходи з експлуатації магістральних та розподільчих мереж водопостачання та водовідведення
В обов’язки експлуатаційного персоналу входить:
 • нагляд за станом та справністю водогонів, колекторів, мереж, споруд, арматури, приладів і обладнання, усунення поломок і неполадок;
 • проведення поточних і капітальних ремонтів на мережі, усунення пошкоджень і аварій;
 • ведення технічної документації і звітності, паспортизація мереж;
 • нагляд за будівництвом, випробування та прийом в експлуатацію нових ліній і споруд;
 • контроль за підключенням споживачів до існуючих водопровідних та каналізаційних мереж;
 • складання необхідного переліку робіт на проведення капітальних ремонтів та пропозицій по поточному ремонту.
Експлуатаційний персонал виконує розпорядження начальника підприєм-ства “Нововолинськводоканал”, або призначеної ним відповідальної особи. Персонал забезпечується всіма необхідними засобами виробництва і транспортом.
Профілактичний огляд водопровідних і каналізаційних мереж виконується у відповідності з планом, затвердженим керівником підприємства. При огляді технічного стану мереж і споруд працівники обходять траси водопроводів і перевіряють їх справність та роботу споруд, арматури і обладнання. Строки проведення планово-профілактичних робіт наведені в таблиці 18.

Таблиця 18

 

Споруди і обладнання

Тривалість періоду, місяців
між оглядами між поточними ремонтами
Мережі та їх обладнання:

трубопроводи, колодязі

засувки, пожежні гідранти

абонентські водопровідні вводи

Водозабори:

оголовки свердловин, трубопроводи, арматура

водозабірні артезіанські свердловини

Технологічне обладнання:

відцентрові насоси

компресори, двигуни внутрішнього згорання

манометри, вакуумметри

водоміри

хлоратори

Електротехнічне обладнання:

електродвигуни

трансформатори

роз’єднувачі

пускові ящики, розподільчі щити низької напруги

щити управління

кабелі, з’єднувальні муфти, кабельні воронки

повітряні лінії електропередач, заземлення

електровимірювальні прилади

реле всіх типів

2

2

1

6

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

щоденно

6

12

12

6

6

3

2

12

24

3

6

12

6

6

6

12

12

12

12

При обході водопровідних та каналізаційних мереж перевіряється зовнішній стан колодязів, наявність та стан вказівних табличок, щільність прилягання кришок люків, їх цілісність, стан оголовків колодязів, скоб, наявність просідання грунту, завалів на трасі трубопроводів, а також випадків несанкціонованих, самовільних приєднань (врізок) до мереж. В процесі огляду перевіряють наявність витоків води з мережі.
При огляді пожежних гідрантів перевіряють гвинтову різьбу. Несправні гідранти замінюють, про що ставиться до відома пожежна охорона.
Профілактичне обслуговування мереж проводиться два рази на рік – здебільшого навесні та восени. При цьому очищаються від сміття і води камери, колодязі, перевіряються і змащуються шпинделі засувок, перевіряється робота пожежних гідрантів з встановленням стендера, утеплюють пристрої і обладнання від замерзання або знімають утеплення на літній період.
За результатами профілактичних оглядів водопровідних мереж  і споруд складають технічні описи необхідних ремонтних робіт, види і періодичність яких визначаються “Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України” (КДП 204-12 Укр. 242-95). Окремі, основні види ремонтних робіт наведені в таблиці 19.
Технічний стан споруд і обладнання визначаються безпосереднім візуальним оглядом і контролем з допомогою приладів в процесі їх роботи, а також в результаті аналізу записів, зроблених у черговому (вахтовому) журналі. При проведенні технічного обслуговування споруд і обладнання прогнозують їх технічний стан на наступний період, виявляють вузли і деталі, які потребують заміни при черговому ремонті і складають дефектні відомості.
Поточний ремонт виконується за рахунок експлуатаційних витрат у відповідності до графіка підприємства і здійснюється силами ремонтного чи експлуатаційного персоналу. Капітальний ремонт виконують ремонтно-будівельні організації (підрядним способом) чи ремонтні бригади (господарським способом).
Безпосередню відповідальність за виконання робіт при планово-попереджувальних ремонтах на конкретних об’єктах несе керівник підприємства.
Основні види ремонтних робіт по поточному і капітальному ремонту
водопровідних і каналізаційних мереж

Таблиця 19

Споруди і обладнання Види робіт
поточний ремонт капітальний ремонт
Засувки Набивка сальників і підтя-гування гайок. Заміна бол-тів і прокладок; фарбуван-ня. Розбирання, чищення, змащен-ня засувок із заміною зноше-них деталей, розточування та

заміна ущільнюючих кілець.

Заміна зношених засувок.

Пожежні гідранти Ремонт кріплення, заміна болтів і прокладок; фарбу-вання корпуса. Ремонт із заміною зношених деталей, заміна несправних гідрантів, врізка нових пожеж-них підставок з встановленням гідрантів.
Трубопроводи і мережі Заробка окремих місць вито-ків води з встановленням ремонтних муфт і хомутів, чи зварюванням; підчеканка розтрубів. Заміна ділянок труб, що прий-шли у непридатний до вико-ристання стан; обстеження мереж на витік на ділянці, що підлягає капітальному ремон-ту з наступною ліквідацією виявлених пошкоджень; повна заміна гідроізоляції і заробка стиків.

Продовження таблиці 19

Споруди і обладнання Види робіт
поточний ремонт капітальний ремонт
Колодязі і камери Відкачування води з колодя-зя чи камери; очистка коло-дязя від бруду та мулу; виправлення ходових скоб; встановення на місце зсуну-тих люків; заробка окремих місць зруйнованої кладки; ремонт окремих місць шту-катурки стін. Заміна лотків, заміна кри-шок; виправлення горловини; підняття чи пониження гор-ловини; заміна ходових скоб; заміна вказівних табличок; ремонт цегляної кладки з розробкою і заміною цегля-них склепінь; демонтаж і за-міна зношеної арматури і фасонних частин; штукату-рення колодязів заново; пов-не відновлення гідроізоляції
До експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення допускаються особи, котрі пройшли медичний огляд і за станом здоров’я придатні до виконання робіт в конкретних умовах виробництва, уклали трудову угоду і отримали інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Організація роботи по охороні праці і техніці безпеки

До експлуатації систем централізованого водопостачання та водовідведення допускаються особи, котрі пройшли медичний огляд і за станом здоров’я придатні до виконання робіт в конкретних умовах виробництва, уклали трудову угоду і отримали інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Обов’язки щодо створення безпечних умов праці для працівників кожного виробничого підрозділу, включаючи керівників, визначаються посадовими інструкціями та вимогами чинного законодавства.

 
Аварійно-відновлювальні роботи

Відключення пошкоджених ділянок водопровідних та каналізаційних мереж, ліквідація аварій на них покладається на аварійно-ремонтні бригади. Пошкоджені ділянки трубо­про­водів відключають від мережі, за розпорядженням диспетчера згідно з чинною інструкцією, вживаються заходи щодо зменшення втрат питної води. Після закінчення ремонтних робіт проводиться дезінфекція відновленої ділянки трубопроводу.

 
Лабораторно-виробничий контроль

Відомчий лабораторний контроль проводиться згідно свідоцтва про відповідність №124-01/2021, виданого 22.03.2021 р. і чинно діючого до 22.03.2024 р. яке засвідчує, що виробнича хіміко-бактеріологічна лабораторія водопроводу стан вимірювань відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 “Системами керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання”. Лабораторія технічно компетентна проводити вимірювання у відповідності до “Переліку об’єктів вимірювань та процесів вимірювань”.

Водопостачання. Хіміко-бактеріологічною лабораторією підприємства про-водяться аналізи води на її відповідність вимогам ДСан ПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Для аналізу відбираються проби води:

 • на виході з кожної артезіанської свердловини;
 • на виході з насосних станцій ІІ-го підйому водозабірних споруд (на вході в розподільчу мережу);
 • з кранів внутрішніх водопровідних мереж окремих споживачів.

Працівники підприємства проводять заміри статичних та динамічних рівнів води в артезіанських свердловинах. Облік води, видобутої із свердловин, ведеться з допомогою технологічних приладів обліку води встановлених на 21 артсвердловині. Фактична продуктивність насосів періодично перевіряється з допомогою переносного ультразвукового витратоміра “ВЗЛЕТ-ПРЕМЬЕР”. Дані про добовий забір води по кожній експлуатаційній  артезіанській свердловині заносяться до журналів  встановленої форми (ПОД-12) по обох водозаборах.

Облік води, що подається в розподільчу мережу, здійснюється з допомогою стаціонарних витратомірів ультразвукових двоканальних “Ергомера-125БА” Ø400, встановлених на виході з насосних станцій Північного та Південного водозаборів. Дані про добову подачу води по кожному водозаборі передаються диспетчеру підприємства.

Каналізація. Хіміко-бактеріологічна лабораторія очисних споруд контролює ступінь забруднення стічних вод, що поступають в мережу від промислових підприємств, хід технологічного процесу їх очищення, та якісні показники  в місці скидання очищених стоків у водний об’єкт – прикордонну річку Західний Буг.

Технологічний контроль

Основним завданням технологічного контролю є всебічна оцінка технологічної ефективності роботи каналізаційних очисних споруд для своєчасного вжиття заходів щодо забезпечення безперебійної роботи споруд з визначеною потужністю, необхідним степенем очищення води і обробки (обезводнення шляхом природного дренування) осаду стічних вод.

Технологічний контроль регулярно здійснюється черговим оператором каналізаційних очисних споруд разом з персоналом хіміко-бактеріологічної лабораторії очисних споруд. Усі дані спостережень заносяться до журналу встановленої форми (ПОД-13).