Комунальне підприємство “Нововолинськводоканал” Нововолинської міської ради, історія якого налічує більше 60 років, забезпечує централізоване водопостачання, водовідведення та очистку стічних вод у місті Нововолинську, селищі Благодатному, прилеглих до міста селах Іваничівського району.
Джерелами водопостачання міста є підземні води сенонського водоносного горизонту, до якого пробурено 27 артезіанських свердловин – 16 на Північному та 11 на Південному водозаборах. В експлуатації знаходиться 21 свердловина – 11 на Північному та 10 на Південному водозаборах. Водопровідні мережі міста Нововолинська і селища Благодатне об’єднані в єдину мережу загальною довжиною 207,6 км.
Проектна потужність водозабірних споруд становить 37,5 тис.м3/добу (в т.ч. Північного – 26,4 тис.м3/добу, Південного – 11,1 тис.м3/добу). Технічні характеристики артезіанських свердловин, якісні показники води по Північному та Південному водозаборах наведені в таблицях 1, 2, 3, 4.

Артсвердловини Північного водозабору
Таблиця 1
1 Номер свердло-

вини

00(405) 01(203) 02(404) 03(403) 10 11 12″біс” 204
2 Рік буріння 1980 1980 1980 1981 1952 1952 1953 1981
3 Глибина сверд-

ловини, м

120 120 120 120 120 120 120 120
4 Абс.відмітка, м 190,2 192,2 191,2 191,2 194,5 196,9 193,2 190,0
5 Літологічний

склад

Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних порід Сенонський водоносний горизонт
7 Статичний рівень, м 2,0 4,4 3,6 3,7 7,5 2,0 4,1 2,0
8 Динамічний

рівень, м.

7,1 9,7 7,4 6,9 13,0 7,0 5,5 11,5
9 Дебіт, м3/год. 124 190 168 205 80 80 198 157
10 Пониження, м 4,4 4,5 7,5 2,5 5,5 5,0 8,0 12,45
11 Тип фільтра і його діаметр, мм. Каркасний щілинний

426         426          426          426         300          300          426         426

12 Установка робочої частини фільтра, м 26,9-69,4 34,68-78,1 34,7-78,7 34,8-79,5 30,7-80,0 28,7-75,0 22,8-80,0 34,5-80,2
13 Тип насосу UPK-87-2 UPK-87-2 UPK-87-2 WILO SPU 08-120-02В ЕЦВ10-120-60 ЕЦВ10-120-60 ЕЦВ10-120-60 UPK-87-2
14 Продуктивність свердловини, м3/год. 120 120 120 120 120 120 120 120

Продовження таблиці 1

1 Номер свердло-вини 284 285 286 205 510 511 512 513
2 Рік буріння 1971 1971 1972 1981 1989 1989 1989 1989
3 Глибина сверд-ловини, м 120 120 120 120 90 90 90 90
4 Абс.відмітка, м 189,8 191,1 191,0 188,7 192,0 192,0 194,8 191,89
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних порід Сенонський водоносний горизонт
7 Статичний рівень, м 2,0 2,0 2,0 5,2* 2,2* 4,65* 3,2*
8 Динамічний рівень, м 4,0 5,3 8,5 10,02* 4,18* 12,16* 4,96*
9 Дебіт, м3/год. 178 205 185 80 80 80 80
10 Пониження, м 1,8 1,6 5,9 4,82* 1,98* 7,51* 1,76*
11 Тип фільтра і його діаметр, мм Каркасний щілинний

529          529          426         426          426         426          426         426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 30-80 27,1-72,7 27-75,0 34,5-79,8 34,0-80,2 34,67-78,28 34,86-79,02 35-75
13
Тип насосу
WILO SPU 08-120-02В WILO SPU 08-120-02В UPK-87-2
14 Продуктивність свердловини, м3/год. 120 120 120

Артсвердловини Південного водозабору
Таблиця 2
1 Номер свердло-

вини

20 22 23 24 103 104 262 352
2 Рік буріння 1962 1978 1963 1963 1965 1966 1970 1976
3 Глибина сверд-

ловини, м.

100 100 100 100 105 120 120 104
4 Абс.відмітка, м 199,92 194,32 199,12 191,72 192,3 192,49 191,21 189,7
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

Сенонський водоносний горизонт
7 Статичний

рівень, м

10,0 2,0 5,0 6,0 2,3 10,0 4,5 3,5
8 Динамічний

рівень, м

22,0 7,0 16,2 14,0 11,5 17,0 14,0 15,6
9 Дебіт, м3/год. 98 120 95 144 140 80 130 172
10 Пониження, м 13,5 9,0 11,5 10,0 8.8 7,0 9,0 13
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм.

Каркасний щілинний

426         426          426          426         426          426         426         426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 26,9-69,4 25,3-68,05 22,8-80,0 22,5-80,3 24,7-65,6 24,9-67,3 32,0-80,0 30,7-79,8
13 Тип насосу ЕЦВ8

25-150

ЕЦВ10 63-120 EMU UPK 87-2 GCA.

8.02.2

GCA.

8.02.2

WILO SPU 08-120-02В ЕЦВ10 160-120 GCA.

8.В3.2

14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

25 63 120 120 120 120 120 120

Продовження таблиці 2

1 Номер свердло-

вини

895 896 897  
2 Рік буріння 1991 1991 1991
3 Глибина сверд-

ловини, м

100 90 90
4 Абс.відмітка, м 191 191,50 196,0
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

Сенонський водоносний горизонт
7 Статичний

рівень, м

14,0 6,0 4,0
8 Динамічний

рівень, м

27,5 19,0 13,0
9 Дебіт, м3/год. 98 205 185
10 Пониження, м 13,5 11,0 11,9
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм.

Каркасний щілинний

426         426          426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 26,9-69,4 28,7-72,0 38,5-68,0
13 Тип насосу ЕЦВ8

25-150

ЕЦВ10

120-60

GCA.

8.02.2

14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

25 120 120

Якісні показники води по Північному водозабору КП “Нововолинськводоканал” НМР за 2020 рік

Таблиця 3

Показники Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин)

00 (405)

01 (203)

02 (404)

03 (403)

12″біс”

286

204

(резервна)

284

285

11

(резервна)

10

Вихід

в мережу

1 Запах в балах 20˚С 1 1 2 1 2 1 1 0
60˚С 1 1 2 1 2 1 1 0
2 Присмак (в балах) 1 1 2 1 2 1 1 0
3 Колірність  (в градусах) 5 6 8 5 12 1 7 1
4 Мутність  (мг/дм³) 0,4 0,8 1,01 0,2 0,9 0,4 1,2 0,05
5 Водневий показник  (pH) 7,72 7,74 7,72 7,66 7,74 7,76 7,66 7,77
6 Окислюваність  (мг/дм³) 1,02 0,98 1,44 1,6 1,4 0,96 0,96 1,0
7 Аміак та іони аміаку  (мг/дм³) 0,86 0,3 0,7 0,17 0,9 0,07 0,1 0,07
8 Нітрити  (мг/дм³) 0,06 0,036 0,0033 0,005 0,008 0,007 0,06 0,0032
9 Нітрати  (мг/дм³) 5,0 5,1 5,63 5,4 5,0 5,8 5,6 5,0
10 Загальна твердість (м моль/дм³) 7,0 6,8 7,4 6,9 6,9 7,0 7,6 6,9
11 Сухий залишок (мг/дм³) 425 386 470 400 420 396 420 388
12 Хлориди  (мг/дм³) 12 7,0 10,5 6,0 12 10 16 12
13 Сульфати  (мг/дм³) 6,19 6,25 5,0 5,0 6,19 4,75 5,25 5,0
14 Залізо загальне  (мг/дм³) 0,6 0,48 0,9 0,35 0,9 0,12 0 0,12
15 Мідь  (мг/дм³)
16 Фториди  (мг/дм³)
17 Марганець  (мг/дм³) 0,005 0,001 0,005 0,004 0,044 0,002 0,042 0,002
18 Лужність (м моль/дм³) 7,0 6,9 7,0 6,9 7,2 7,0 7,0 7,2
19 Кальцій  (м моль/дм³) 55,0 50,7 58,1 56,0 54,0 52,0 56,0 52,0
20 Магній (м моль/дм³) 13,0 16,0 17,0 10,8 16,0 17,8 15,0 14,0
21 Загальне мікробне число (куо в 1см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач 0
22 Загальні коліформи (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
23 Е. coli (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
24 Ентерококи  (куо в 100 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач
25 Залишковий хлор (мг/дм³) 0,4
26 16 16,5 16 16 17 16 16 16 відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс. відс.

 

 

Якісні показники води по Південному водозабору КП “Нововолинськводоканал” НМР за 2020 рік

Таблиця 4

    № Показники Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин)

22

(резервна)

23

24

103

104

262

20

352

896

897

Вихід

в мережу

1

Запах в балах

20˚С

1

1

1

1

1

1

2

0

60˚С 1 1 1 1 1 1 2 0
2 Присмак (в балах) 1 1 1 1 1 1 2 0
3 Колірність  (в градусах) 2 1 2 10 2 7 16 1
4 Мутність  (мг/дм3) 0,067 0,067 0,9 1,0 0,46 0,78 0,88 0,07
5 Водневий показник  (pH) 7,69 7,82 7,72 7,56 7,74 7,76 7,66 7,76
6 Окислюваність  (мг/дм3) 1,2 1,3 1,4 1,36 1,44 2,16 1,6 1,9
7 Аміак та іони аміаку  (мг/дм3) 0,93 1,0 0,72 0,77 0,86 0,9 1,0 0,12
8 Нітрити  (мг/дм3) 0 0 0,0085 0,008 0,0038 0,01 0,005 0,0303
9 Нітрати  (мг/дм3) 6,9 7,0 6,83 6,4 5,4 6,6 6,6 4,0
10 Загальна твердість  (м моль/дм3) 6,2 7,4 6,0 6,8 5,6 6,0 6,3 6,7
11 Сухий залишок (мг/дм3) 326 460 501 395 456 500 446 7,0
12 Хлориди  (мг/дм3) 16,5 17,5 16,5 22 28 33 23 390
13 Сульфати  (мг/дм3) 6,25 6,2 4,25 6,25 6,25 5,13 6,25 10
14 Залізо загальне  (мг/дм3) 0,4 0,3 0,43 0,7 0,35 0,7 0,5 5,0
15 Мідь  (мг/дм3) 0,16
16 Фториди  (мг/дм3)
17 Марганець  (мг/дм3) 0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 0,15 0,007 0,005
18 Лужність (м моль/дм3) 6,9 6,8 7,2 7,3 6,9 7,4 7,4 7,0
19 Кальцій  (м моль/дм3) 56,0 55,0 54,2 52,0 56,8 50,6 44 56,0
20 Магній (м моль/дм3) 17,0 11,6 13,8 16,0 10,3 16,9 19 16,0
21 Загальне мікробне число (куо в1 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач 0
22 Загальні коліформи (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
23 Е. coli (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
24 Ентерококи (куо в 100 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач відсутні
25 Залишковий хлор (мг/дм3) 0,98
26 17 17 16 17 17 16 17 17

Із артезіанських свердловин вода подається до резервуарів чистої води (РЧВ), де проходить її обеззаражування  з допомогою гіпохлориту натрію, який утворюється в електролізних установках ЕГР – 0500 «Сиваш» на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 «Сиваш» на Південному за допомогою харчової солі.  Прийнята доза хлорування – 0,8-1,2 мг/л. Середньомісячне споживання солі 3,2 т.

 

Характеристика РЧВ наведена в таблиці 5:

Таблиця 5

Назва насосної

станції

Технічна характеристика Рік

будівництва

резервуарів

 

Матеріал

Кількість

резервуарів

Загальний об’єм, м3
Північний водозабір 2 2х300 1956 Залізобетон
2 2х1000 1977 Залізобетон
2 2х2000 1983 Залізобетон
Разом: 6 6600  
     
Південний водозабір 2 2х400 1963 Залізобетон
       
Всього: 8 7400    

 

         З водозаборів вода насосними станціями ІІ-го підйому подається в місто та селище Благодатне. На Північному водозаборі збудовано дві насосні станції: № 1 та № 2, на Південному водозаборі – одну. В останні роки через зменшення об’ємів реалізації води насосну станцію ІІ-го підйому № 1 на Північному водозаборі законсервовано.
         Характеристика водопровідних насосних станцій (ВНС) наведена в таблиці 6.

Від Північного водозабору до міста прокладено чотири головних водоводи діаметром 315, 250, 200 мм, від Південного – два, діаметром 315, з яких один під’єднано до лінії, що з’єднує місто з смт. Благодатне (в районі с. Нова Лішня).

Протягом 2019-2020 р.р. реалізовано проект  «Реконструкція водопровідних ліній від Північного та Південного водозаборів до м. Нововолинськ», проведено заміну сталевих труб на поліетиленові напірні труби Ø315мм – Ø110мм загальною протяжністю 27,017 км та улаштування дублюючих ліній Ø 110мм – 3,5781 км.

Загальна довжина водопроводу становить 212,34 км, в т.ч. магістральних водоводів – 64,82 км, з 147,52 км розподільчої мережі міста 60,8% прокладено чавунними трубами, 30,6% – сталевими, 7% – азбестоцементними, 1,6% – поліетиленовими. Переважну частину водопровідних мереж міста 60% розподільчої мережі було прокладено понад 47 років тому.

Враховуючи, що час експлуатації сталевих трубопроводів перевищує нормативний термін (20 років) – майже всі вони перебувають в аварійному стані.

Характеристика магістральних водогонів та розподільчої водопровідної мережі міста Нововолинська наведена в таблицях 7, 8.

Технічні дані водопровідних насосних станцій міста Нововолинськ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблиця 6

 

Назва

Насосної станції

та марка насосів

Продук-

тивність

м3/добу

Рік

буд

-ва

Насосний агрегат Режим роботи насосної Стан
Q

м3/год

H

м

N

кВт

максимальний мінімальний буд.

частини

мех.

частини

електр.

частини

годин м3/год H*, м годин м3/год H*, м
Північний водозабір
1 ВНС №1-ІІ-го підйому 7000 1956 ВНС №1 тимчасово законсервована
ЦН 400-105 400 106 160
3 В 200х2 500 42.5 160
3 В 200х2 500 42.5 200
2 ВНС №2-ІІ-го підйому 7200 1978 +++ +++ ++
ЦН 400-105 400 105 200 24 62 1 59
DHV.150-460 PV 450 65 132
DHV.150-460 PV 450 65 132 62 6 59
ЦН 400-105 400 105 160
Південний водозабір
3 ВНС -ІІ-го підйому 7600 1961 ++ ++ ++
WILLO 450 80 132 19
WILLO 450 80 132 19 72 5 64
WILLO 450 80 132 24
Д200-95 200 95 90 65
Примітки:

* Тиск на гребінці

Добрий  +++   Задовільний ++ Поганий +  Потребує негайного ремонту –

ВНС №2 Північного водозабору та ВНС – ІІ-го підйому Південного водозабору мають стаціонарні водолічильники типу “ВЗЛЕТ-ПРЕМЬЕР”,

Характеристика магістральних водогонів міста Нововолинська

       Таблиця 7

 

Діаметр

мм

Довжина, км
1954-75 1975-2018 2019-2020   Всього
Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ Разом ПЕ Чавун Сталь АЦ ПЕ Разом
100* 3,5781 3,5781 3,5781
110 0,040 0,040 0,040
150 0,285 1,650 1,935 0,285 1,650 1,935
160 0,028 0,028 0,028
200 8,265 5,781 14,046 5,100 5,100 8,265 10,881 19,146
225 1,982 1,982 1,982
250 6,632 6,632 1,150 1,150 6,632 1,150 7,782
315 24,9933 24,9933 24,9933
350 0,931 1,547 2,478 0,931 1,547 2,478
400 1,521 1,521 1,521 1,521
500 1,340 1,340 1,340 1,340
Усього 14,897 6,997 3,197 25,091   9,111   9,111 30,6214 14,897 16,108 3,197 30,6214 64,8234
Примітка:

Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ)

* дублююча лінія

Характеристика розподільчої мережі міста Нововолинська 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблиця 8

Діаметр

мм

Довжина, км
1954-75 1975-2000 2000-2020 Всього
Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ ПЕ Разом Чавун Сталь АЦ ПЕ Разом
<100 55,740 3,141 9,512 68,393 7,929 1,061 8,990 1,905 1,905 63,669 4,202 9,512 1,905 79,288
110 0,215 0,215 0,215 0,215
150 8,100 0,223 0,826 9,149 2,777 0,0,85 2,862 10,877 0,308 0,826 12,011
200 1,526 0,057 1,583 2,854 6,865 9,719 0,218 0,218 4,380 6,922 0,218 11,520
250 0,610 0,610 1,662 4,050 5,712 1,662 4,660 6,322
300 0,520 0,520 0,410 4,066 4,476 0,930 4,066 4,996
350 7,309 7,309 7,309 7,309
400 0,900 0,900 8,227 16,730 24,957 8,227 17,630 25,857
Усього 65,886 12,400 10,318 88,464 23,859 32,857   56,716       2,338 2,338 89,745 45,097 10,338 2,338 147,518
Примітка:

Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ)

У зв’язку із закриттям частини вугільних підприємств, зокрема шахт № 2,4, 6, 7, 8 відбулися певні зміни і в гідрології сенонського водоносного горизонту, з якого забирається вода для потреб міста – підвищилися статичні та динамічні рівні води в артезіанських свердловинах, змінилися деякі якісні показники.

В листопаді 2013 року придбані і введені в експлуатацію електролізні установки ЕГР-0500 “Сиваш” на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 “Сиваш” на Південному водозаборі, що дало змогу найбільш ефективно знезаражувати питну воду гіпохлоритом натрію, який не володіє токсичними властивостями на відміну від хлору. Для контролю кількості піднятої води на 21 артсвердловині встановлено прилади обліку води.

В 2018 році придбано і установлено обладнання до відеоспостереження Південного водозабору, та введено в експлуатацію станції управління диспетчеризації артсвердловинами (№№ 00, 02, 103, 12біс, 23, 262, 896) з контролерами рівнів води HRY-5/UNI в кількості 7 штук.

В 2019 – 2020 роках проведено заміну насосних агрегатів  ЕЦВ-10 на насоси SPU 08-120-02В на 4-х артсвердловинах.

Енергоспоживання системи водопостачання характеризується наведеними в таблиці 9 показниками:

Таблиця 9

 

Назва

2020 рік
Енергоспоживання, кВт год./рік Продуктивність, м3/рік Питоме енерго-споживання,

кВт год./ м3

Система водопостачання 2233287 3867250 0,578
Водозабори і насосні станції:
в т.ч. Північний водозабір 1093205 1888152 0,579
         Південний водозабір 1140082 1979098 0,576