Підприємство “Нововолинськводоканал”, історія якого налічує більше 60 років, забезпечує централізоване водопостачання, водовідведення та очистку стічних вод у місті Нововолинську, селищі Благодатному, прилеглих до міста селах Іваничівського району.
Джерелами водопостачання міста є підземні води сенонського водоносного горизонту, до якого пробурено 27 артезіанських свердловин – 16 на Північному та 11 на Південному водозаборах. В експлуатації знаходиться 21 свердловина – 11 на Північному та 10 на Південному водозаборах. Водопровідні мережі міста Нововолинська і селища Благодатне об’єднані в єдину мережу загальною довжиною 207,6 км.
Проектна потужність водозабірних споруд становить 37,5 тис.м3/добу (в т.ч. Північного – 26,4 тис.м3/добу, Південного – 11,1 тис.м3/добу). Технічні характеристики артезіанських свердловин, якісні показники води по Північному та Південному водозаборах наведені в таблицях 1, 2, 3, 4.

Артсвердловини Північного водозабору
Таблиця 1
1 Номер свердло-

вини

00

(405)

01

(203)

02

(404)

03

(403)

10 11 12″біс” 204
2 Рік буріння 1980 1980 1980 1981 1952 1952 1953 1981
3 Глибина сверд-

ловини, м

120 120 120 120 120 120 120 120
4 Абс.відмітка, м 190,2 192,2 191,2 191,2 194,5 196,9 193,2 190,0
5 Літологічний

склад

Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

 

Сенонський водоносний горизонт

 

7 Статичний

рівень, м

2,0 4,4 3,6 3,7 7,5 2,0 4,1 2,0
8 Динамічний

рівень, м.

7,1 9,7 7,4 6,9 13,0 7,0 5,5 11,5
9 Дебіт, м3/год. 124 190 168 205 80 80 198 157
10 Пониження, м 4,4 4,5 7,5 2,5 5,5 5,0 8,0 12,45
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм.

Каркасний щілинний

426         426          426          426         300          300          426         426

12 Установка

робочої частини фільтра, м

26,9-69,4 34,68-78,1 34,7-78,7 34,8-79,5 30,7-80,0 28,7-75 22,8-80,0 34,5-80,2
13 Тип насосу UPK-87-2 UPK-87-2 UPK-87-2 WILO SPU 08-120-02В ЕЦВ10-120-60 ЕЦВ10-120-60 ЕЦВ10-120-60 UPK-87-2
14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

120 120 120 120 120 120 120 120

Продовження таблиці 1

1 Номер свердло-

вини

284 285 286 205 510 511 512 513
2 Рік буріння 1971 1971 1972 1981 1989 1989 1989 1989
3 Глибина сверд-

ловини, м

120 120 120 120 90 90 90 90
4 Абс.відмітка, м 189,8 191,1 191,0 188,7 192,0 192,0 194,8 191,89
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

 

Сенонський водоносний горизонт

 

7 Статичний

рівень, м

2,0 2,0 2,0 5,2* 2,2* 4,65* 3,2*
8 Динамічний

рівень, м

4,0 5,3 8,5 10,02* 4,18* 12,16* 4,96*
9 Дебіт, м3/год. 178 205 185 80 80 80 80
10 Пониження, м 1,8 1,6 5,9 4,82* 1,98* 7,51* 1,76*
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм

Каркасний щілинний

529          529          426         426          426         426          426         426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 30-80 27,1-72,7 27-75 34,5-79,8 34,0-80,2 34,67-78,28 34,86-79,02 35-75
13
Тип насосу
WILO SPU 08-120-02В WILO SPU 08-120-02В UPK-87-2
14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

120 120 120

Артсвердловини Південного водозабору
Таблиця 2
1 Номер свердло-

вини

20 22 23 24 103 104 262 352
2 Рік буріння 1962 1978 1963 1963 1965 1966 1970 1976
3 Глибина сверд-

ловини, м.

100 100 100 100 105 120 120 104
4 Абс.відмітка, м 199,92 194,32 199,12 191,72 192,3 192,49 191,21 189,7
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

 

Сенонський водоносний горизонт

 

7 Статичний

рівень, м

10,0 2,0 5,0 6,0 2,3 10,0 4,5 3,5
8 Динамічний

рівень, м

22,0 7,0 16,2 14,0 11,5 17,0 14,0 15,6
9 Дебіт, м3/год. 98 120 95 144 140 80 130 172
10 Пониження, м 13,5 9,0 11,5 10,0 8.8 7,0 9,0 13
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм.

Каркасний щілинний

426         426          426          426         426          426         426         426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 26,9-69,4 25,3-68,05 22,8-80,0 22,5-80,3 24,7-65,6 24,9-67,3 32,0-80,0 30,7-79,8
13 Тип насосу ЕЦВ8

25-150

ЕЦВ10 63-120 EMU UPK 87-2 GCA.

8.02.2

GCA.

8.02.2

WILO SPU 08-120-02В ЕЦВ10 160-120 GCA.

8.В3.2

14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

25 63 120 120 120 120 120 120

Продовження таблиці 2

1 Номер свердло-

вини

895 896 897  
2 Рік буріння 1991 1991 1991
3 Глибина сверд-

ловини, м

100 90 90
4 Абс.відмітка, м 191 191,50 196,0
5
Літологіч. склад
Мергель світлосірий  трущинуватий
6 Геологічний вік водоносних

порід

 

Сенонський водоносний горизонт

 

7 Статичний

рівень, м

14,0 6,0 4,0
8 Динамічний

рівень, м

27,5 19,0 13,0
9 Дебіт, м3/год. 98 205 185
10 Пониження, м 13,5 11,0 11,9
11 Тип фільтра і

його діаметр, мм.

Каркасний щілинний

426         426          426

12 Установка робоч. частини фільтра, м 26,9-69,4 28,7-72,0 38,5-68,0
13 Тип насосу ЕЦВ8

25-150

ЕЦВ10

120-60

GCA.

8.02.2

14 Продуктивність

свердловини,

м3/год.

25 120 120

Якісні показники води по Північному водозабору підприємства “Нововолинськводоканал” за 2018 рік

Таблиця 3

 

 

Показники

Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин)
00 (405) 01 (203) 02 (404) 03 (403) 12″біс” 286 204

(резервна)

284 285 11

(резервна)

10 Вихід

в мережу

1 Запах в балах 20˚С 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0
60˚С 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0
2 Присмак (в балах) 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0
3 Колірність  (в градусах) 14 28 18 3,0 22,5 35 0 0 24,5       7,5
4 Мутність  (мг/дм³) 0,17 0 0,1 0,97 2,9 2,87 0 0 2,5 0
5 Водневий показник  (pH)
6 Окислюваність  (мг/дм³) 1,2 0,96 0,64 0,72 1,2 1,04 1,28 0,88 1,2 0,96
7 Аміак та іони аміаку  (мг/дм³) 1,32 1,71 0,1 0,56 0,9 0,93 1,49 0,91 1,06 0,17
8 Нітрити  (мг/дм³) 0,011 0,015 0,007 0,073 0,029 0,056 0,016 0,009 0,033 0,028
9 Нітрати  (мг/дм³) 0,31 0,15 0,13 0,29 0,057 0,157 3,86 4,186 0,186 0,16
10 Загальна твердість (м моль/дм³) 7,3 7,1 8,1 6,7 6,9 6,8 7,0 7,0 8,0 6,9
11 Сухий залишок (мг/дм³) 406 374,5 425 424 403 407,5 388,5 369,5 476 425
12 Хлориди  (мг/дм³) 8,0 6,5 11,5 8,0 8,0 6,5 10,5 10 12,5 8,5
13 Сульфати  (мг/дм³) 14,8 18
14 Залізо загальне  (мг/дм³) 1,0 0,8 0,51 0,71 1,0 1,0 0 0 1,0 0,2
15 Мідь  (мг/дм³) 0,48
16 Фториди  (мг/дм³)
17 Марганець  (мг/дм³) 0,006 0,001 0,019 0,0036 0,055 0,046 0,022 0,011 0,045 0,02
18 Лужність (м моль/дм³) 7,8 7,4 7,3 6,8 7,4 7,3 7,3 7,0 8,5 7,2
19 Кальцій  (м моль/дм³) 5,8 5,6 4,2 5,4 5,6 5,0 5,2 5,4 6,0 5,5
20 Магній (м моль/дм³) 1,5 1,5 3,9 1,3 1,3 1,8 1,8 1,6 2,0 1,4
21 Загальне мікробне число (куо в 1см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач 0
22 Загальні коліформи (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
23 Е. coli (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
24 Ентерококи  (куо в 100 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач
25 Залишковий хлор (мг/дм³) 0,57
26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17

 

 

Якісні показники води по Південному водозабору підприємства “Нововолинськводоканал” за 2018 рік

Таблиця 4

    №  

Показники

Насосні станції І-го підйому (Номер артезіанських свердловин)
22

(резервна)

23 24 103 104 262 20 352 896 897 Вихід

в мережу

1 Запах в балах 20˚С 0 2 2 1 2 1 2 1 2 0
60˚С 0 2 2 1 2 1 2 1 2 0
2 Присмак (в балах) 0 2 2 1 2 1 2 1 2 0
3 Колірність  (в градусах) 1,5 11,5 0 35 20 9 20,5 10 35 12
4 Мутність  (мг/дм3) 0,27 0 2,83 0 0,4 0,07 0,17 1,47 0 0,57
5 Водневий показник  (pH)
6 Окислюваність  (мг/дм3) 0,72 1,2 1,5 1,36 1,52 1,6 2,24 1,12 1,6 2,16
7 Аміак та іони аміаку  (мг/дм3) 0,088 0,74 1,2 0,91 0,896 0,62 1,9 1,0 1,69 0,5
8 Нітрити  (мг/дм3) 0,023 0,008 0,001 0 0,023 0,001 0,01 0,001 0,045 0,033
9 Нітрати  (мг/дм3) 0 0,016 0 0,23 0 0,27 0 0 0 0,26
10 Загальна твердість  (м моль/дм3) 6,5 9,5 7,2 6,9 7,4 8,0 7,6 6,8 7,3 7,0
11 Сухий залишок (мг/дм3) 414,5 704 468 367,5 486,5 523,5 451,5 577 678,5 494
12 Хлориди  (мг/дм3) 8,5 14 12,5 20,5 49 13 31 16 24,5 45
13 Сульфати  (мг/дм3)
14 Залізо загальне  (мг/дм3) 0,1 0,3 1,0 1,0 0,7 0,069 0,68 0,59 1,0 0,2
15 Мідь  (мг/дм3)
16 Фториди  (мг/дм3) 0,56
17 Марганець  (мг/дм3) 0,005 0,009 0,02 0,02 0,013 0,015 0,015 0,007 0,015 0,011
18 Лужність (м моль/дм3) 6,4 6,8 8,1 6,8 7,4 8,0 8,4 7,5 8,2 7,9
19 Кальцій  (м моль/дм3) 4,4 8,6 4,6 5,0 5,2 5,4 6,4 3,6 4,6 6,6
20 Магній (м моль/дм3) 2,1 0,9 2,6 1,9 2,2 2,6 1,2 3,2 2,7 0,7
21 Загальне мікробне число (куо в1 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач 0
22 Загальні коліформи (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
23 Е. coli (куо в 100 см3) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
24 Ентерококи (куо в 100 см3) не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач не визнач відсутні
25 Залишковий хлор (мг/дм3) 1,2
26 16 16 16,5 17 17 17 17 17 17 17

Із артезіанських свердловин вода подається до резервуарів чистої води (РЧВ), де проходить її обеззаражування  з допомогою гіпохлориту натрію, який утворюється в електролізних установках ЕГР – 0500 «Сиваш» на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 «Сиваш» на Південному за допомогою харчової солі.  Прийнята доза хлорування – 0,8-1,2 мг/л. Середньомісячне споживання солі 4,5 т.

 

Характеристика РЧВ наведена в таблиці 5:

Таблиця 5

Назва насосної

станції

Технічна характеристика Рік

будівництва

резервуарів

 

Матеріал

Кількість

резервуарів

Загальний об’єм, м3
Північний водозабір 2 2х300 1956 Залізобетон
2 2х1000 1977 Залізобетон
2 2х2000 1983 Залізобетон
Разом: 6 6600  
     
Південний водозабір 2 2х400 1963 Залізобетон
       
Всього: 8 7400    

 

         З водозаборів вода насосними станціями ІІ-го підйому подається в місто та селище Благодатне. На Північному водозаборі збудовано дві насосні станції: № 1 та № 2, на Південному водозаборі – одну. В останні роки через зменшення об’ємів реалізації води насосну станцію ІІ-го підйому № 1 на Північному водозаборі законсервовано.

 

         Характеристика водопровідних насосних станцій (ВНС) наведена в таблиці 6.
         Від Північного водозабору до міста прокладено шість головних водоводів діаметром 630, 530, 400, 400, 250 та 200 мм, від Південного – три, діаметром 400, 400 та 200 мм, з яких один прокладено до міста, один – до селища Благодатне, і один під’єднано до лінії, що з’єднує місто з селищем (в районі с. Нова Лішня).
         Виходячи з того, що території, прилеглі до міста, де прокладені водопровідні мережі, підроблялися гірничими роботами вугільних шахт – 39,7 км магістральних водоводів, або 66,5% їх загальної довжини, прокладені сталевими трубами, 16,8 км – чавунними і 3,2 км – азбестоцементними. Загальна довжина магістральних водоводів – 59,7 км. З 146,2 км розподільчої мережі міста 60,7% прокладено чавунними трубами, 32,2% – сталевими, 7,1% – азбестоцементними. Переважну частину водопровідних мереж міста (63% розподільчої мережі і більше 89% магістральних водоводів) було прокладено понад 47 років тому.
         Враховуючи, що час експлуатації сталевих трубопроводів перевищує нормативний термін (20 років) – майже всі вони перебувають в аварійному стані.
Характеристика магістральних водогонів та розподільчої водопровідної мережі міста Нововолинська наведена в таблицях 7, 8.

Технічні дані водопровідних насосних станцій міста Нововолинськ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблиця 6

 

Назва

Насосної станції

та марка насосів

Продук-

тивність

м3/добу

Рік

буд

-ва

Насосний агрегат Режим роботи насосної Стан
Q

м3/год

H

м

N

кВт

Максимальний мінімальний буд.

частини

мех.

частини

електр.

частини

годин м3/год H*, м годин м3/год H*, м
Північний водозабір
1 ВНС №1-ІІ-го підйому 7000 1956 ВНС №1 тимчасово законсервована
ЦН 400-105 400 106 160
3 В 200х2 500 42.5 160
3 В 200х2 500 42.5 200
2 ВНС №2-ІІ-го підйому 7200 1978 +++ +++ ++
ЦН 400-105 400 106 160 12 1
200Д-90 700 90 250
3 В 200х2 500 42.5 200 24 60 6 60
ЦН 400-105 400 106 160
Південний водозабір
3 ВНС -ІІ-го підйому 7600 1961 ++ ++ ++
WILLO 450 70 132 19
WILLO 450 70 132 19 72
WILLO 450 70 132 19
Д200-95 200 95 90 65
Примітки:

* Тиск на гребінці

Добрий  +++   Задовільний ++ Поганий +  Потребує негайного ремонту –

ВНС №2 Північного водозабору та ВНС – ІІ-го підйому Південного водозабору мають стаціонарні водолічильники типу “ВЗЛЕТ-ПРЕМЬЕР”,

Характеристика магістральних водогонів міста Нововолинська

       Таблиця 7

Діаметр

мм

Довжина, км
1954-75 1975-2017 Всього
Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ Разом
<100 0,200 0,200 0,200 0,200
150 0,285 1,650 1,935 0,285 1,650 1,935
200 8,460 5,781 14,241 5,100 5,100 8,460 10,881 19,341
250 6,632 6,198 12,830 1,150 1,150 6,632 7,348 13,980
300 0,110 1,000 1,110 0,110 1,000 1,110
350 2,143 1,547 3,690 2,143 1,547 3,690
400 8,227 24,540 32,767 1,300 1,300 8,227 25,840 34,067
Усього 16,797 33,306 3,197 53,300   6,400   6,400 16,797 39,706 3,197 57,700
Примітка:

Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ)

 

Характеристика розподільчої мережі міста Нововолинська

                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблиця 8

Діаметр

мм

Довжина, км
1954-75 1975-2000 2000-2017 Всього
Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ Разом Чавун Сталь АЦ ПЕ Разом Чавун Сталь АЦ ПЕ Разом
<100* 60,824 3,141 9,512 73,477 7,929 1,136 9,065 1,673 1,673 68,753 4,277 9,512 1,673 84,215
150 8,100 0,455 0,826 9,381 2,777 0,225 3,002 10,877 0,680 0,826 12,383
200 1,526 0,275 0,987 2,788 2,854 6,865 9,719 4,380 7,140 0,987 12,507
250 0,610 0,610 1,662 4,050 5,712 1,662 4,660 6,322
300 0,520 0,520 0,410 4,066 4,476 0,930 4,066 4,996
350 7,309 7,309 7,309 7,309
400* 0,900 0,900 8,227 16,730 24,957 8,227 17,630 25,857
350 7,309 7,309 7,309 7,309
400* 0,900 0,900 8,227 16,730 24,957 8,227 17,630 25,857
500 0 1,340 1,340 1,340 1,340
Усього 69,444 12,690 10,338 92,472 19,343 34,412   53,755       1,673 1,673 88,787 47,102 10,338 1,673 148,400
Примітка:

Матеріал труб: чавун (Ч), сталь (Ст), азбоцемент (АЦ)

У зв’язку із закриттям частини вугільних підприємств, зокрема шахт №№ 2, 4, 6, 7, 8 відбулися певні зміни і в гідрології сенонського водоносного горизонту, з якого забирається вода для потреб міста – підвищилися статичні та динамічні рівні води в артезіанських свердловинах, змінилися деякі якісні показники.
В грудні 2004 року на Північному та в грудні 2005 року на Південному водозаборах проведено реконструкцію насосних станцій І-го підйому – замінено по 7 свердловинних насосних агрегатів з більш економними енергетичними показниками.
У  2007 році проведена реконструкція насосної станції ІІ-го підйому Південного водозабору  в м. Нововолинську з 160 кВт на 132 кВт (заміна насосного обладнання, ел.двигунів, запірної арматури).
В листопаді 2013 року придбані і введені в експлуатацію електролізні установки ЕГР-0500 “Сиваш” на Північному водозаборі і ЕГР – 0750 “Сиваш” на Південному водозаборі, що дало змогу найбільш ефективно знезаражувати питну воду гіпохлоритом натрію, який не володіє токсичними властивостями на відміну від хлору. Для контролю кількості піднятої води на 21 артсвердловині встановлено прилади обліку води.
В 2014 році проведено заміну насосних агрегатів  ЕЦВ-10 на насоси SPU 08-120-02В на 3-х артсвердловинах.
В 2018 році придбано і установлено обладнання до відеоспостереження Південного водозабору, та введено в експлуатацію станції управління диспетчеризації артсвердловинами (№№ 00, 02, 103, 12біс, 23, 262, 896) з контролерами рівнів води HRY-5/UNI в кількості 7 штук.

 

Енергоспоживання системи водопостачання характеризується наведеними в таблиці 9 показниками:

Таблиця 9

 

Назва

2018 рік
Енергоспоживання, кВт год./рік Продуктивність, м3/рік Питоме енерго-споживання,

кВт год./ м3

Система водопостачання 2345539 4612459 0,509
Водозабори і насосні станції:
в т.ч. Північний водозабір 1110314 2169489 0,512
         Південний водозабір 1235225 2442970 0,506